Kırçiçeği'nde Çalışmak | Kırçiçeği

İnsan kaynakları ekibi olarak, İzmir ve diğer illerde olmak üzere 12 şube, Et İşleme  tesisi, kasap dükkanı ve lojistik departmanımızda istihdam edilen  400'e yakın çalışanımızın  işe alım, eğitim, kariyer planlama ve ücretlendirme süreçlerini İzmir Alsancak'taki merkez ofisimizden yürütmekteyiz.

İşe Alım

Müşteri memnuniyetinin işini severek yapan, güler yüzlü çalışanlarla gerçekleştiğine inanan bizler, insan kaynakları departmanı olarak şube müdürlerimiz ile yürüttüğümüz işe alım sürecinde ailemizin bir üyesi olmak isteyen adayları titizlikle değerlendirmekteyiz.

İşe alımlarda önceliğimiz;

  • Çalışanlarımızın referansı ile gelen akraba ve yakınları
  • Destek personel kadrosunda istihdam edeceğimiz engelli adaylar
  • Şubelerimizde mesleki staj eğitimini görüp çalışmak isteyen öğrenciler olmaktadır.

Öncelik Kendi Ailemize

İşe alım sürecimiz; İzmir şubelerimizde insan kaynakları departmanı ve şube müdürleri tarafından, İzmir dışındaki şubelerimizde ise şube müdürlerinin görüşmeleri sonrasında insan kaynaklarının referans kontrollerini gerçekleştirmesi ile yürütülmektedir. Tüm şubelerin yönetici ve şef pozisyonlarının işe alımları insan kaynakları tarafından İzmir merkez ofiste gerçekleştirilir. Aynı şubede çalışmamak koşulu ile işe alımlarımızda öncelik çalışanlarımızın yakınlarına verilmektedir. Bu şekilde birçok aile üyesi Kırçiçeği bünyesine katılarak kocaman bir aile olmamızı sağlamaktadır.

Engel Olma Destek Ol

Tüm şubelerimizde yardımcı işlerimiz, oluşturduğumuz destek kadrolarda çalışan engelli arkadaşlarımız ile yürütülmektedir. Yasal zorunluluk olmanın ötesinde engelli bireyleri sosyal yaşama kazandırmak, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak yetiştirmek Kırçiçeği İnsan Kaynakları olarak sosyal sorumluluk bilincimizdir. Bu amaçla tüm şubelerimizde “Destek Personel" kadrosunda kendilerine iş imkanı yaratılmaktadır.

Stajını Yap, İşini Kap

İşbirliği içerisinde olduğumuz İzmir ve diğer illerdeki mesleki eğitim veren kurumlardan her yıl tüm şubelerimize mesleki eğitimlerini görmek, işi mutfağında öğrenmeleri amacı ile stajyer öğrenci almaktayız. Stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimize şubelerimizde işbaşı yapma imkanı sağlanmaktadır. Bu sayede işi okulunda öğrenmiş, diplomalı çalışanlarla ekibimiz güçlenmektedir.

EĞİTİM

Kırçiçeği bünyesinde çeşitli kademelerdeki çalışanlar için belirlenen eğitim programları ile çalışanlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlanmaktadır. Şube çalışanlarımızda eğitim önceliğimiz mesleki gelişim ve iş güvenliği eğitimleri iken, şube yöneticileri ve idari kadromuzda yönetsel becerilere yönelik eğitimler önceliğimizi oluşturmaktadır.

Mesleki Eğitim

Sertifikalı ve yetkin ustalardan oluşan bir Mutfak ve Servis ekibi için çalışanlarımızın mesleki eğitim almalarını sağlamak temel eğitim hedefimizdir. Bu amaçla mesleki eğitim merkezlerine kalfalık/ustalık ve usta öğreticilik için belirli dönemlerde yönlendirmeler yapılmaktadır.

Hijyen Eğitimleri

İşimiz gereği sunduğumuz lezzetlerin doğallığına ve kalitesine verdiğimiz önemin, hizmet kalitesiyle bir bütün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle tüm çalışanlarımızın işbaşı yapmadan önce “Hijyen ve Sanitasyon” eğitimi almasını zorunlu kılarak, sonrasında da kurum içi eğitimlerimizle gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimizi koruyoruz.

KARİYER PLANLAMA

Şubelerde yöneticileri tarafından belirlenmiş; Kırçiçeği ailesinde kariyer hedefleyen, farkındalık yaratan çalışanlardan oluşturduğumuz adaylar “Kariyer Havuzu”nda toplanmaktadır. Havuzda toplanan adaylar kariyer gelişimi için şube içerisinde oryantasyon ve şube dışında kurumsal eğitimler ile desteklenirler. Eğitim ve Gelişim planı sonunda adaylar son olarak “Yönetici Adayı Değerlendirme Formu” ile merkez departman yöneticilerine değerlendirmeye sunulur. Tüm süreçlerden başarı ile geçen adaylar merkez ofiste Yönetim Oryantasyonuna alınarak yeni görevine atanır. Özellikle Şube Müdür/Müd. Yardımcısı, Servis ve Mutfak Şef/Şef Yard. ve Kasiyer pozisyonunda çalışanlarda önceliğimiz kariyer planlama ile ailemiz içerisinde, kurumsal değerlerimizle yetiştirdiğimiz çalışanlardır.